کتابها

تا کنون چهار کتاب شعر چاپ و منتشر کرده‌ام. کتاب دو لیمو کتاب شعری است داستان‌وار و در قالب مثنوی. این کتاب اولین سروده‌ی من می‌باشد و در بهار سال ۱۳۹۹ خورشیدی در ترکیه سروده شده‌است. کتاب سیصد رباعی، دومین کتاب شعری است که به نگارش در آورده‌ام و در بهار ۱۴۰۰ خورشیدی در کشور آلمان سروده شده است. کتاب ششصد رباعی، ادامه‌ای از کتاب سیصد رباعی است و در دیماه ۱۴۰۰ خورشیدی منتشر شده‌ است. به همین صورت، کتاب نهصد رباعی جلد سوم از این مجموعه می‌باشد و در آنکارا سروده شده، و در سی‌ام دی‌ماه ۱۴۰۱ منتشر گردیده‌ است. در سرودن اشعار هر چهار کتاب، از نظرات و بازبینی یکی از اساتید عزیز بهره‌ برده‌ام. ضمن آنکه تعداد ۱۷ قطعه از رباعیات از کتاب نهصد رباعی سروده‌ی خود ایشان می‌باشند. قطعا بدون کمک این استاد بزرگوار، تکمیل این دو کتاب میسّر نبوده و از ایشان بی‌نهایت متشکرم. این کتابها رایگان می‌باشند و برای دانلود آنها از لینکهای زیر میتوان استفاده کرد:

شعر و شاعری

شعر برای من یک حرفه نیست. علاقه است. در زمینه شعر و شاعری متخصص نیستم و شعر را به طور خودآموز یاد گرفته‌ام. هر از چند گاهی اشعار به ذهنم هجوم می‌آورند و آنها را بر روی کاغذ می‌نگارم. محتوای اشعاری که می‌سرایم اغلب در ارتباط با طبیعت هستند. در اینجا یک نمونه از اشعار بنده را ملاحظه می‌فرمایید: