کتابها

کتاب دو لیمو کتاب شعری است داستان‌وار و در قالب مثنوی. این کتاب اولین سروده‌ی من می‌باشد و در بهار سال ۱۳۹۹ خورشیدی در ترکیه سروده شده‌است. کتاب سیصد رباعی، دومین کتاب شعری است که به نگارش در آورده‌ام و در زمستان سال ۱۳۹۹ و بهار ۱۴۰۰ خورشیدی در کشور آلمان سروده شده است. در سرودن هر دو کتاب، از نظرات و بازبینی یکی از اساتید عزیز بهره‌ برده‌ام. قطعا بدون کمک این استاد بزرگوار، تکمیل این دو کتاب میسّر نبوده و از ایشان بی‌نهایت متشکرم.

شعر و شاعری

شعر برای من یک حرفه نیست. علاقه است. در زمینه شعر و شاعری متخصص نیستم و شعر را به طور خودآموز یاد گرفته‌ام. هر از چند گاهی اشعار به ذهنم هجوم می‌آورند و آنها را بر روی کاغذ می‌نگارم. محتوای اشعاری که می‌سرایم اغلب در ارتباط با طبیعت هستند. در اینجا یک نمونه از اشعار بنده را ملاحظه می‌فرمایید: