رباعی شماره‌ی ۱۰۰۰


گر در سر تو شوق سخن بود، چه بود؟
‎در لب هوس بوسه زدن بود، چه بود؟

ای دلبر پر عشوه‌ که خوش ناز کنی
گر در دل تو عشق به من بود، چه بود؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید