رباعی شماره‌ی ۱۰۹۶


ای یار! به جام و کوزه و باده قسم
‎سوگند به نور و دفتر و شعر و قلم

کاین شاعر دلسپرده در شادی و غم
دیوانه و عاشقت بماند همه دم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید