رباعی شماره‌ی ۱۱۵۲


ساقی! قدحی ز باده‌ی ناب بده
‎یک جرعه از آن به جان بی‌تاب بده

در وادی غصه می بُود آب حیات
این خسته و تشنه را کمی آب بده

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید