رباعی شماره‌ی ۹۷۹


دنیا به فضا و کهکشانها و رصد
‎مشغول شمارش و نمودار و عدد

وین مرشد ما نشسته بر روی نمد
گوید صلوات و یا علی از تو مدد!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید