رباعی شماره‌ی ۱۱۵۹


آسوده ز سیل و قحطی و زلزله‌ای
‎فارغ ز فساد و غارت و ولوله‌ای

شاید که تو هم چو حاکمان در قصری
سرگرم گل و شکوفه و چلچله‌ای

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید