رباعی شماره‌ی ۱۱۴۷


در صحن جهان وجود یکتایی تو
‎سازنده‌ی دی و حال و فردایی تو

در زندگیت اگر که مشکل افتاد
با عقل و خرد بر آن توانایی تو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید