رباعی شماره‌ی ۹۵۲


آن سجده و آن عبادتت ما را کشت
‎آن حمله و آن رشادتت ما را کشت

آن نعره و آن شهادتت ما را کشت
آن رعشه و آن سعادتت ما را کشت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید