رباعی شماره‌ی ۱۰۹۴


بیهوده بهانه می‌کنم «مجبورم»
‎بنشسته و ناله می‌کنم «معذورم»

تسلیم نمی‌شوم به دنیا هرگز
پیش از سفری که می‌کنم در گورم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید