رباعی شماره‌ی ۱۱۰۶


بهتر چه از این دمی که با هم هستیم
‎با خاطر خوش کنار هم بنشستیم

بس شادی و غم گذشت و ما نشکستیم
پیمان خجسته‌ای که با هم بستیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید