رباعی شماره‌ی ۱۰۲۴


بنشسته به کرده‌اش بسی وه گوید
‎تحسین کند و به‌به و چه‌چه گوید

در حیرتم از خدا که با خودبینی
بر خلقت خود تبارک الله گوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید