رباعی شماره‌ی ۱۱۷۲


حیف از تو که در چنین زمانی بودی
‎حیف از تو که در چنین مکانی بودی

این دخمه کجا و نور و آیینه کجا
حیف از تو که در چنین جهانی بودی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید