رباعی شماره‌ی ۹۶۵


کس هیچ به یاد من اگر نیست، مباد!
سنگی به نماد من اگر نیست، مباد!‎

زآن دم که اجل فرا رسد، خاک شوم
دنیا به مراد من اگر نیست، مباد!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید