رباعی شماره‌ی ۱۰۷۸


ای دوست! بیا مرا دمی جوی ز حال
‎فرداست کجا؟ سخن همی گوی ز حال

مهمان منی به صرف یک کوزه شراب
سرمست، غبار دل کمی شوی ز حال

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید