رباعی شماره‌ی ۱۱۰۰


امروز اگر به کس ببخشم مالم
‎گر شاد کند دل کسی اموالم

اسباب شود که وقت محنت فردا
فریاد زنم: عجب چه خوش اقبالم!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید