رباعی شماره‌ی ۱۱۴۴


زآن لحظه که مؤمنان و کفّار زمین
‎کردند فرو به جان هم دشنه ز کین

بانگی همه روز و شب بیاید به چنین
کای بیخبران! راه نه کفرست و نه دین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید