رباعی شماره‌ی ۹۳۰


زآن دم که خدا به جنگ شیطان شده است
رفتست و دگر ز دیده پنهان شده است

داند چه کسی! نظر به احوال جهان
شیطان چه بسا فاتح میدان شده است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید