رباعی شماره‌ی ۱۰۲۰


باید که به مشکلم گرفتار شوید
‎قربانی درد و رنج بسیار شوید

وز ماتم و سوگ و غصّه بیمار شوید
تا بلکه ز حال من خبردار شوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید