رباعی شماره‌ی ۱۰۹۲


در خانه حبیب آشنایی دارم
‎مستانه ز عشق او صفایی دارم

شادا که در این جهان پر درد و دروغ
جانانه رفیق باوفایی دارم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید