رباعی شماره‌ی ۱۱۰۴


دلبر چو تویی چگونه عاشق نشوم؟
‎عذرا چو تویی چگونه وامق نشوم؟

دریا چو تویی چگونه قایق نشوم؟
گوهر چو تویی چگونه سارق نشوم؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید