رباعی شماره‌ی ۱۱۱۳


گیرم که از آسمان یکی ذات علیم
بخشیده تو را تفکّر و عقل سلیم‎

پس تکیه به آن بکن که با تندروی
در دیگ خدا نیفتی از هول حلیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید