رباعی شماره‌ی ۱۰۱۰


من را به خدا دمی به آنجا نبرید
من از همه می‌کنم تمنّا، نبرید‎

من لب نزدم به گندم و سیب کسی
من بی‌گنهم، مرا به دنیا نبرید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید