رباعی شماره‌ی ۱۱۰۷


ای خصم! گمان مبر که کمتر گردیم
‎مقهور سلاح نابرابر گردیم

تکثیر شویم و در دفاع از میهن
با پیکر خود دوباره سنگر گردیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید