رباعی شماره‌ی ۱۰۰۶


هر گل که به سبزه‌زار ما می‌آید
‎کوته نفسی کنار ما می‌آید

دل کندن عاشقانه را تمرین کن
زیرا که بسی به کار ما می‌آید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید