رباعی شماره‌ی ۱۱۲۶


مطرب! ز ترانه‌های خیّام بخوان
‎ناز نفست! ز باده و جام بخوان

از چرخ زمان و دور ایّام بخوان
زین بود و نبود بی‌سرانجام بخوان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید