رباعی شماره‌ی ۹۶۸


پرهیز ز عجز و ناله کن! ای ساجد!
نوشی ز یکی پیاله کن! ای زاهد!‎

حالی به می دو ساله کن! ای جاهد!
غم را به خدا حواله کن! ای عابد!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید