رباعی شماره‌ی ۹۳۳


زان دم که دلم جدا ز دلدار شدست
هر چیز جهان در نظرم خوار شدست‎

از دور زمانه قسمتم نیست مگر
این گردش روز و شب که تکرار شدست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید