رباعی شماره‌ی ۱۱۹۵


تا غرق نگه به طرح یک گل نشوی
‎تا مست شمیم و عطر سنبل نشوی

وز آنهمه رنگ و بوی خوش خل نشوی
آگه ز دلیل عشق بلبل نشوی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید