رباعی شماره‌ی ۱۱۳۳


باغی پر یاس و سوسن و سنبل کن
‎حالی به صدای نغمه‌ی بلبل کن

سازی بزن و پیاله را پر مل کن
کامی بستان و زندگی را شل کن

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید