رباعی شماره‌ی ۱۰۱۵


گر قطعه به قطعه چاک‌چاکم بکنید
‎سوزانده مرا و در مغاکم بکنید

وز صحنه‌ی روزگار پاکم بکنید
به زانکه به سوی قبله خاکم بکنید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید