رباعی شماره‌ی ۱۰۵۱


بادا به همه جهان مبارک نوروز
‎تا آن سر آسمان مبارک نوروز

گویند که بیکران بُود عالم عرش
یک عالمه بیش از آن مبارک نوروز

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید