رباعی شماره‌ی ۹۳۵


تدبیر و خرد نصیب انسان نشدست
‎گر هم شده، استفاده از آن نشدست

من در عجبم چگونه این خانه هنوز
با دست بشر خراب و ویران نشدست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید