رباعی شماره‌ی ۱۰۶۶


آمد سحری از آسمان بانگ سروش
‎کای ساقی و رند و مطرب و باده فروش

خیزید و دوباره مست و مستانه کنید
با شادی و رقص و خنده غوغا و خروش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید