رباعی شماره‌ی ۹۹۸


همچون دل من دلی پرآزار نبود
‎بشکسته و پاره‌پاره و زار نبود

از سینه به رایگان زدم چوب حراج
کس بهر خریدنش به بازار نبود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید