رباعی شماره‌ی ۱۱۶۵


اسباب مشقّت و عذابم گشتی
‎کابوس همیشگی به خوابم گشتی

گفتی که به یاد من بیاسای، ولی
خود باعث ترس و اضطرابم گشتی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید