رباعی شماره‌ی ۹۰۲


آخر تو کجا و راه میخانه کجا؟
آخر تو کجا و کام پیمانه کجا؟

عمری نچشیده‌ای بجز جرعه‌ی آب
آخر تو کجا و حال مستانه کجا؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید