رباعی شماره‌ی ۹۷۵


از هر طرفی به آسمان‌ها برسد
‎زآنجا به تمام کهکشان‌ها برسد

فریاد کمک رسیده از سوی زمین
شاید که کسی به داد آنها برسد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید