رباعی شماره‌ی ۱۰۷۱


وقتی که تمام زندگی گشته تلف
‎در ثانیه‌های بی سرانجام و هدف

زان پیش که عمر مانده از کف برود
باید که گرفته جامی از باده به کف

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید