رباعی شماره‌ی ۱۰۷۹


گردونه اگر چه می‌دهد چندی کام
‎بس چرخش آن که می‌شود بدفرجام

این گردش روز و شب ندارد انجام
اندیشه مکن! بیا و می نوش از جام

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید