رباعی شماره‌ی ۹۷۲


از لشکر جانیان گذر باید کرد
‎تن را ز چماقشان سپر باید کرد

با تاول و زخم جان به سر باید کرد
روزی که برای نان خطر باید کرد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید