رباعی شماره‌ی ۱۰۱۱


هرگز غم عمر و زندگانی مخورید
‎یا غبطه به پیری و جوانی مخورید

فارغ ز گذشته حال خود دریابید
نیرنگ حیات جاودانی مخورید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید