رباعی شماره‌ی ۹۸۳


یک عدّه، غلام پادشاهان هستند
‎یک عدّه، مرید دین و قرآن هستند

نیرنگ مخور که هر دو پیش از قدرت
محتاج به رأی خلق ایران هستند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید