رباعی شماره‌ی ۹۶۷


در جان هر آنکس که سرایت یابد
‎دیگر نه خلاصی به نهایت یابد

درد و مرضی که مبتلا می‌‌خواهد
تا هر که در این جهان هدایت یابد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید