رباعی شماره‌ی ۱۰۶۷


دلبستگی‌ات اگر جهانست، بنوش!
‎گر هم به حیات جاودانست، بنوش!

گر هر دو جهان تو را عیانست، بنوش!
گر هم نه نشان از این نه آنست، بنوش!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید