رباعی شماره‌ی ۱۱۱۵


از کوچ غریبانه چو صحبت بکنیم
‎اینگونه مگر نگاه مثبت بکنیم:

آواره به بیگانه محبّت بکنیم
به زآنکه به خانه حس غربت بکنیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید