رباعی شماره‌ی ۱۰۲۲


آشفته و دلتنگ و پریشان نشوید
‎بی‌طاقت بستگان و خویشان نشوید

خوابیده در این مکان بسی پیر و جوان
با گریه مخل خواب ایشان نشوید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید