رباعی شماره‌ی ۱۱۰۳


گیرم ز شراب و می دگر دم نزنم
‎لب بر قدح و پیاله‌ای هم نزنم

باشد چه ضمانتی که فردای اجل
فریاد «چه ساده حیله خوردم»‌ نزنم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید