رباعی شماره‌ی ۱۰۹۰


عمری به تمیز حق و باطل ماندم
‎مانند خری شدم که در گل ماندم

زان دم که خیال راه حق بنهادم
آسوده از این گمانه، خوشدل ماندم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید