رباعی شماره‌ی ۹۲۰


این عمر بدون بزم و ساقی، هیچ است
‎بی لاله و سوسن و اقاقی، هیچ است

از عمر هر آنچه رفته، بیهوده گذشت
از عمر هر آنچه مانده باقی، هیچ است

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید