رباعی شماره‌ی ۱۰۹۳


من زاده‌ی اصفهان و نیشابورم
فرزند هرات و دهلی و لاهورم

از وادی طوس و گنجه و شیرازم
با شعر و ادب از این سبب محشورم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید